Översvämning av avloppsvatten i källare på 8A-E

Det är översvämning i källaren på 8A-8E till följd av ett stopp i pumpgropen. Vattnet i källaren är avloppsvatten så vi ber er alla tänka på det om ni går ner och tittar till era förråd. Bredablick håller på att arbeta på stoppet, så väl som översvämningen, saneringen och elavbrottet som kom med översvämningen.

 

Det är andra gången på ett halvår det blir stopp i pumpgropen, förra gången var det en handduk och nu ett par kalsonger som orsakade stoppet. Det får förödande konsekvenser när man spolar ner saker i sin toalettstol som inte ska vara där!

 

Stoppet gör att vårt avloppsvatten inte kan pumpas ut till kommunens avlopp och åka till reningsverket. Det blir så ledes översvämningar med bajsvatten, förstörelse i källare och boendes saker i förråd blir förstörda. Det blir stora kostnader för föreningen och indirekt för alla som bor i BRF Axet.

 

Därför ber vi ALLA BOENDE i föreningen att INTE SPOLA NER saker i toaletten som inte hör hemma där!

Flooding in the basement of 8A-8E

There is flooding in the basement of 8A-8E due to a blockage in the sump pit. The water in the basement is sewage. Bredablick is working at the standstill, as well as the flood, the cleanup and the power outage that came with the flood.

It is the second time in six months that the pump pit has stopped, last time it was a towel and now a pair of underpants that caused the stop. It has devastating consequences when you flush things down your toilet seat that shouldn't be there!

The stoppage means that our wastewater cannot be pumped out to the municipality's drain. And the result is that there will be floods with poo water, destruction in basements and residents' belongings in storage will be destroyed. There will be large costs for the association and indirectly for everyone who lives in BRF Axet.

Therefore, we ask ALL RESIDENTS in the association NOT to FLUSH things down the toilet that do not belong there!

Cykelförrådet på 2D ska renoveras - flytta din cykel

Vi ska renovera cykelförrådet på 2D för att skapa mer plats.

 

Så ledes behöver vi tömma förrådet på cyklar under en begränsad tid. Därför ber vi alla med cyklar i förrådet på 2D flytta dessa innan den 6 februari 2023.

 

Alla cyklar som inte är flyttade innan den 7 februari 2023 kommer att slängas. 

 

Tack på förhand!

13 – 15 januari 2023 container på gården

Helgen 13–15 januari kommer det att placeras ut en container i anslutning till gården. Här kan alla boende i BRF Axet slänga grovsopor och stora emballage. Ingen elektronik är tillåten att slängas i containern.

Julsopor på rätt plats

Julen är inte bara ljus och gemenskap utan också den tid på året då vi producerar som mest avfall. Ungefär fem procent mer än övriga året. Här följer lite tips på hur du kan återvinna allt skräp som blir över.

Julgranen
Julgranen sorteras som grovsopor på återvinningscentralen alternativt i av fastighetsägaren anvisad container eller grovavfallsutrymme.


Julklappspapper
Sorteras som pappersförpackning. Ta gärna bort tejpen och släng i hushållssoporna.

Julklappssnören och tejp
Slängs i hushållssopor.

Julkort och kuvert
Slängs i hushållssopor.

Julgransglitter
Slängs i hushållssopor.

Julkalender
Om den är helt i papp kan du slänga den i pappersåtervinningen. Är det en chokladkalender eller liknande så slänger du plastdelen i plaståtervinningen och resten i pappersåtervinningen.

Julkulor
Både plast- och glaskulor slängs i hushållssopor. 

Fyrverkerier och smällare är förbjudet i BRF Axet

FYRVERKERIER ÄR FÖRBJUDET PÅ GÅRDEN - INGEN SÄKER MILJÖ FÖR PYROTEKNIK
Vi vill påminna om att det är förbjudet att skjuta fyrverkerier, smällare och andra pyrotekniska varor inom BRF Axets område, för allas säkerhet och trivsel. Tack för att du respekterar detta! 

 


FIREWORKS ARE FORBIDDEN AT BRF AXET - NO SAFE ENVIRONMENT
We would like to remind you that it is forbidden to shoot fireworks, firecrackers and other pyrotechnic goods within the BRF Axet area, for everyone's safety and well-being. Thank you for respecting this!

Torsdag 15 december går det inte att boka tvättid p ga underhåll

Torsdag 15 december 2022 är bokningssystemet avstängt hela dagen, klockan 07.00-23.59 på grund av underhåll. Det betyder att du inte kan boka tvättid i appen, via hemsidan eller bokningstavlan överhuvudtaget denna dag.

Har du en bokad tvättid den 15 december, kan du tvätta och kommer in i tvättstugan med din tagg precis som vanligt.

Med vänlig hälsning

Styrelsen och AT Installation


Thursday 15 December it is not possible to book the laundry rooms due to maintenance

Thursday 15 December 2022, the booking system is closed all day, from 07.00-23.59 due to maintenance. This means that you cannot book laundry in the app, via the website or the booking board at all on this day.

If you have a booked laundry appointment on December 15, you can wash and enter the laundry room with your tag just as usual.

Regards,
Board in Axet & AT Installation

Information om avgiftsreglering 2023 för alla bostadsrättsinnehavare

7% avgiftsreglering från och med 1 januari 2023

Det kommer att ske en avgiftsreglering av månadsavgifterna för dig med bostadsrättslägenhet på 7% från och med 1 januari 2023. Detta för att följa med inflationen samt de ökade kostnadsläget som påverkar b la kostnaderna för el, räntor och underhållsprojekt med mera.

Nytt pris på parkeringsplatser och MC-förråd
BRF Axet har inte justerat priserna på parkeringsplatser och MC-förråd på flera år, därför kommer nu även en justering av priserna på dessa. Från och med 1 januari 2023 kommer priserna på parkeringsplatser och MC-förråd vara:

  • Parkeringsplats för boende: 300 kr
  • MC-förråd delat: 175 kr
  • MC-förråd eget: 475 kr

 

 

Information on 2023’s fee regulation for all apartment owners

7% fee regulation from 1 January 2023

There will be a fee regulation of the monthly fees for you who own your apartment, 7% from January 1, 2023. This is to keep up with inflation and the increased cost situation that affects, among other things, the costs of electricity, interest and maintenance projects and more.

New price for parking spaces and motorcycle storage BRF Axet has not adjusted the prices of parking spaces and motorcycle storage for several years, therefore there will now also be an adjustment of the prices for these. From January 1, 2023, the prices will be:

  • Parking lot for residents: 300 sek
  • MC storage shared: 175 sek
  • Own motorbike storage: 475 sek

Rensning av gamla och söndriga cyklar på innergården – flytta din cykel!

Nu ska alla cykelställ på gården rensas från gamla och trasiga cyklar inför vintern. Vi har lappat alla gamla och söndriga cyklar. Flyttar du inte din cykel efter detta kommer den att slängas.

Parkera din cykel i ett av cykelförråden om du inte cyklar på den. Det finns gott om plats i cykelförråden på 4D och 8A. Tillsammans skapar vi en trivsam utemiljö!

 

thumbnail IMG 8201

 

thumbnail IMG 8203

Stambyte planeras till år 2028

Styrelsen arbetar för att stambyte ska planeras och genomföras till år 2028.

Under stambytet kommer alla badrum i föreningen att rivas, därför påminner vi om att ta detta i övervägande redan nu om du har planer på att renovera ditt badrum de närmsta fem åren. Vill du ha mer information kring stambytet och hur det påverka en eventuell badrumsrenovering, läs mer under "Renovering" eller klicka här