Stambyte 2028

Styrelsen arbetar för att stambyte ska kunna planeras och genomföras till år 2028.


Under stambytet kommer alla badrum i föreningen att rivas, därför påminner vi om att ta detta i övervägande redan nu om du har planer på att renovera ditt badrum de närmsta fem åren.

För mer information och hur du kan förbereda en eventuell badrumsrenovering inför stambytet läs under "renovering" eller klicka här