Hemförsäkring

Enligt föreningens stadgar bör medlemmar boende i BRF Axet teckna en egen hemförsäkring med ett s.k. bostadsrättstillägg. Hemförsäkringen täcker då bl.a. det underhållsansvar som vilar på den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsen är ansvarig för att det finns en gällande fastighetsförsäkring.