Renoveringsansökan

Renovering för dig som bor i hyresrätt
För frågor kring att göra egen renovering i hyresrätt, vänlig se hyreslagen som nås via Hyresgästföreningen. För ansökan om ytskiktsrenoveringar, kontakta styrelsen i BRF Axet på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring till 0768-67 33 85 på telefontid som är tisdagar och torsdag 18.00-19.00.

Renovering för dig som bor i bostadsrätt
Som bostadsrättsinnehavare har du stora möjligheter att själv renovera din lägenhet och du kan utföra mindre renoveringar och ombyggnationer själv. Ytskiktsrenovering av väggar, tak, listverk, sätta upp en innervägg, insättning av garderober kräver inget extra tillstånd från styrelsen.

Vid renoveringar som kräver ingrepp i bärande konstruktioner så som stamledningar för värme, vatten och avlopp, el, badrum och kök krävs tillstånd från styrelsen. Därför måste du skicka in en renoveringsansökan, genom att fylla i rätt blankett:


Blanketten mejlas in till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller lägg den i brevlådan utanför tvättstugorna i gårdshuset. Renoveringsansökningar tas upp på närmsta styrelsemöte.

Informera och förbered dina grannar på renovering

Vid renovering är det viktigt att du informerar och förbereder dina grannar på att arbete ska genomföras. Speciellt vid högljudda arbeten. Därför ska följande informationslapp sättas upp i din trappuppgång så väl som angränsande trapphus: 

 

 


Nedan följer mer utförlig information rörande renovering i BRF Axet, enligt
följande ordning:

 • Renoveringstider
 • Hantering av grovsopor & byggavfall
 • Återbetalningsskyldig - om du inte lämnar in renoveringsansökan
 • Att tänka på vid köksrenovering
 • Enfas-el i lägenheterna
 • Köksfläkt & ventilation
 • Att tänka på vid badrumsrenovering
 • Inplanerat stambyte år 2028
 • Framtidssäkra ditt badrum
 • Asbest finns!- Krav på asbestsanering
 • Avlopp, besiktning & ersättning av brunn
 • Uppvärmning - element/radiator
 • Att tänka på vid elarbeten
 • Stänga av vattnet
 • Markis på balkong eller uteplats

 

Renoveringstider

För allas trivsel förväntas du som renovera följa föreningens renoveringstider. Det innebär att utanför renoveringstiderna får inga maskiner eller verktyg som avger höga ljud användas, så som borr, slip och hamrande i väggar m.m. Renoveringstiderna är:

 • Måndag - Fredag: kl 07.00-20.00 (bullrande arbete från 08.00)
 • Lördag: kl 10.00-18.00
 • Söndag & röda dagar: Ingen renovering

 

Hantering av grovsopor och byggavfall
Vid renoveringar blir det mycket sopor och byggavfall, dess får inte förvaras i trapphus, källargångar, utomhus eller slängas i miljöhuset. Utan ska transporteras till återvinningscentral, den närmaste för BRF Axet är Kikås Återvinning. Som boende i föreningen har du 12 gratis besök/år/person över 18 år. Du kommer in på ÅVC genom ditt körkort, har du inget svenskt körkort kvitterar du ut ett åvc-kort på plats.

Återbetalningsskyldig
Om du renoverar eller på börjar din renovering av badrum, kök eller gör ingrepp i fastighetens gemensamma system och bärande konstruktioner utan att ha fått styrelsens tillstånd kommer du bli skyldig att återställa detta. Alternativt kan styrelsen komma att återställa på din bekostnad.

Orsakar du skador på fastigheten eller andra lägenheter, kommer föreningen att kräva sina kostnader av dig. Så vänligen skicka in din renoveringsansökan i god tid innan du ska renovera. Blanketterna hittar du överst på denna sida.

Vänligen notera att inga avfallskvarnar får monteras i föreningens lägenheter.

Att tänka på vid köksrenovering
Vid köksrenovering så finns det ett par saker som du bör tänka på och kontrollera innan du börjar din köksrenovering:

 • Majoriteten av BRF Axets lägenheter har enfas-el
  Det betyder att det inte går att koppla in alla sorters vitvaror, spisar och ugnar. Tips är att kontrollera detta innan du beställer dina varor.

 • Köksfläkt och ventilation
  BRF Axets lägenheter har gemensamma ventilationskanaler med centrala fläktar på vindarna som drar ut luft från kök och badrum. Därför får du INTE montera in en vanlig fläkt med egen motor, då det riskerar att dra in matos till dina grannar som ligger på samma ventilationsstam. Istället har du två alternativ:

  1. Installera en motorlös fläkt med enbart ett spjäll.
  2. Installera en kolfilterfläkt som inte kopplas på föreningens utsug.

  Föreningens utsug måste fortsatt vara i funktion, annars får inte lägenhet tillräcklig luftomsättning.

  Ventilationen kontrolleras vart sjätte år och kallas OVK = Obligatorisk VentilationsKontroll som är ett myndighetskrav. Felbyggda kök eller felaktigt installerade fläktar kommer bostadsrättsinnehavaren att behöva åtgärda. Om bostadsrättsinnehavaren inte gör detta så kommer föreningen att åtgärda problemet men du som bostadsrättsinnehavare riskerar då att få stå för kostnaden.

 

Att tänka på vid badrumsrenovering
BRF Axets rörsystem är till stora delar fortfarande original från husens byggtid 1970 - 1971. Teknisk livslängd för ett rörsystem brukar uppskattas till 50 - 60 år. Livslängden påverkas av en rad faktorer; användandet, utförda kopplingar och anslutningar under byggtiden, omgivande miljö m.m.

Föreningen har ett stambyte framför oss - planeras till 2028
Detta innebär att BRF Axet har ett stambyte eller en stamrenovering framför sig, vilket styrelsen planerar ska ske år 2028. Skulle det uppstå skador eller reparationer i sådan omfattning tidigare att styrelsen bedömer det som ekonomiskt oförsvarbart att vänta kan ett stambyte eller stamrenovering beslutas att tidigareläggas.

Vad innebär ett stambyte för dig som bostadsrättsinnehavare?
Vid ett stambyte byts alla vatten- och avloppsrör ut. Det innebär att alla badrum i BRF Axet troligen kommer att behöva rivas, även de som renoverats och fått ny golvbrunn.

Enda möjligheten för dig som enskild bostadsrättsinnehavare att undvika rivning av ditt badrum i samband med ett stambyte, är att det har renoverats komplett hela vägen ut till rörschakt innan stambytet sker. Badrummet behöver alltså renoveras på ett sätt så att det är påkopplingsbart från rörschakt på dem nya rören, utan att man behöver riva något i badrummet.

Detta går rent tekniskt att lösa, BRF Axet har gjort en badrumsrenovering under 2015 för att testa metod och omfattning för detta, vilket gick och fungerar.

Du som bostadsrättsinnehavare som väljer att renovera ditt badrum nu, får själv avgöra om du vill renovera och förbereda för stambytet och på så sätt "framtidssäkrar" din renovering.

 

 

Badrum princip

Framtidssäkra ditt badrum för stambyte
Skissen här intill visar vad du behöver byta ut om du vill framtidssäkra din badrumsrenovering och klara dig från rivning vid kommande stambyte.

Allt blått behöver bytas ut vilket innebär att man till viss del behöver jobba från eventuell underliggande lägenhet. Även vattenrör måste bytas till schakt, skarvas och göras påkopplingsbara i schaktet.

Röd ring visar ingjuten "groda", alltså grenkoppling som fördelar avloppet upp, ner, till kök och till badrum.

Har du fler frågor om stambyte och hur du går tillväga för att framtidssäkra din badrumsrenovering, kontakta vår förvaltare. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Asbest finns i BRF Axets orginalbadrum och -kök
Analyser av badrummen och kök i BRF Axet har visat att originalbadrummens samt orginalkökens kakelfix och fog innehåller asbest. Det är bundet i materialet och kan inte spridas förrän kakel och klinker rivs. Asbesten är ett farligt ämne som sprids när ytskiktet i badrummet eller kök rivs och måste därför hanteras på rätt sätt.

Därför är det krav på att badrumsrivningen samt kök utförs av en auktoriserad rivningsentreprenör som utför en asbestsanering, så att asbest inte sprids till övriga lägenheter via ventilationen. Detta är du som bostadsrättsinnehavare skyldig att följa.

Badrumsrivningen och kök SKA UTFÖRAS av en auktoriserad rivningsentreprenör som utför en asbestsanering, det ska ingå i din renoveringsplan. Att i efterhand sanera alla lägenheter i berörd ventilationsstam är mycket kostsamt och kommer debiteras fullt ut på dig som bostadsrättsinnehavare som orsakat spridningen av asbest-fiber.

 

Avlopp, besiktning & ersättning av golvbrunn
Vid renovering av badrum i BRF Axet ska alltid golvbrunn bytas ut. För att få ersättning ska föreningens förvaltare göra en besiktning av inkopplingen av brunnen INNAN golvet gjuts igen. Aktuell ersättning är 5 000 kr (2016).

Det ligger på dig som bostadsrättsinnehavare att kontakta BRF Axets förvaltare för att boka en tid för besiktning, kontaktuppgifter hittar du här.

Uppvärmning - element/radiator
BRF Axet tillhandahåller enligt upplåtelsen värme. Det medför att under INGA omständigheter får befintligt uppvärmningssystem i badrummet (eller i lägenhet) permanent sättas ur drift. Därför måste det efter slutförd renovering finnas kvar en värmekälla i badrummet inkopplad till föreningens vattenburna system.

Föreningens värmesystem är ett så kallat ettrörssystem, vilket innebär att nästa lägenhets värme är beroende av att just din lägenhet släpper vidare värmen.

Om du ersätter befintlig radiator/element/värmekälla med t ex en handdukstork, måste därför denna handdukstork förses med en "bypass". Vilket är ett litet rör mellan ”till och från” där vattnet kan gå igenom innan det passerat din handdukstork. Annars riskerar din handdukstorks termostat att strypa värmeflödet och kyla ner efterliggande radiatorer/element/värmekällor i andra lägenheter i föreningen.

Att tänka på vid elarbeten
Vid renovering av din lägenhet eller i samband med att din elanläggning ska ändras, kopplas ur eller kopplas om, ska jordfelsbrytare finnas eller installeras. Eftersom vår fastighet och även elen är över 40 år gammal, bör elen bytas ut i samband med din renovering.

Isoleringen på kablar är helt annorlunda idag och av bättre kvalité än det var vid byggtiden på 70-talet. Kontaktfjädrar i vägguttag och andra elprodukter är också slitna.

För dig som bostadsrättsinnehavare är det bra att börja med att byta ut elcentralen till en med jordfelsbrytare. Enligt Elsäkerhetsverket finns det inga dolda fel på elen i BRF Axet.

Om du planerar att ändra din bostadsrätt till tre-fas el, får du som bostadsrättsinnehavare bekosta samtliga kostnader själv.

Det är ett krav på att arbete med elanläggning görs av en BEHÖRIG elektriker. Inte någon annan. När el-firman kommer för att göra arbetet så ska du som bostadsrättsinnehavare kontakta styrelsen eller fastighetsskötare för eventuell åtkomst till huvudsäkring. Kontaktuppgifter hittar du här.

Så stänger du av vattnet
När du ska renovera kök och badrum kommer du att behöva stänga av vattnet under hela eller delar av renoveringen. Det finns två sätt:

 • Du har avstängningskranar
  Ibland finns det avstängningskranar för vatten i din lägenhet, använder du dessa så stänger/öppnar du vattnet som du vill.
 • Du har INTE avstängningskranar
  Har du inte dessa kranar, stängs vattnet av i via källaren, avstängningskranar är belägna i källartaket ca rakt under ditt trapphus. Kranarna stänger av vattnet för HELA din trappuppgång. Därför får du endast stänga av vattnet tillfälligt, i max 30 - 60 minuter och det är ett krav att du informerar samtliga av dina grannar i trappuppgången om vattenavstängningen.

  Informationen ska göras muntligt vid detta tillfälle. Med andra ord ska du ringa på dina grannars dörrar och informera om vattenavstängningen i god tid innan. Det är inte tillräckligt med en lapp i trapphuset.

  Behöver du hjälp med avstängningen kan du beställa detta av fastighetsskötaren, se kontaktuppgifter här. Hans besök kommer då att debiteras på dig och kommer på din nästa månadsavi.


Har du inte avstängningskranar ska detta monteras
Under vattenavstängningen ska du som bostadsrättsinnehavare montera egna avstängningsventiler i din lägenhet så att du i fortsättningen kan stänga och öppna vattnet lokalt i din lägenhet under den fortsatta och framtida renoveringar.

 

Markis för balkong eller uteplats
Planerar du att sätta upp en markis behöver du skicka in en renoveringsansökan om detta till styrelsen. Ansökan hittar du överst på denna sida. Markiser monteras i fastighetens fasad, och all infästning i fasad måste godkännas av styrelsen. Om fasaden på något vis skadas är det du som boende som ansvarar för att fasaden återställs.