Styrelse

  
Styrelsemedlemmar 2024-2025
Ordinarie Ledamöter
Ordförande:
Håkan Höglind

Vice Ordförande:
Fredrik Sunesson

Kassör:
Mattias Persson

Sekreterare:
Charlotte Stenfelt 
 
Ledamot:
Dennis Johansson
 
 
Suppleanter
Magdalena Hanes
Marita Friborg