Styrelse

  
Styrelsemedlemmar 2022-2023
Ordinarie Ledamöter
Ordförande:
Charlotte Stenfelt 

Vice Ordförande:
Amy Närenborn

Kassör:
Anton Lööf

Sekreterare:
Ann-Mari Olsson 
 
 
Suppleanter
Pia Karlson

 

Är du intresserad av att arbete i styrelsen eller i en arbetsgrupp, kontakta styrelsen och anmäl ditt intresse!
 

BRF Axet - datum: 2022-06-09