Parkeringsplats

Föreningen har totalt 219 uthyrningsplatser, varav 28 med laddstolpar för el- och hybridbilar samt 19 besöksplatser. Alla parkeringsfrågor (bil och MC) till BRF Axet angående hyra, arrende eller uppsägningar, hänvisas till vår Förvaltare, Niclas på Bättre BRF:


Telefon: 031-386 99 75 (mån-fredag 09.00-17.00)

Email:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Parkeringsplats
Hyra av p-plats kostar 300 kr/månad (2024) för medlemmar och hyresgäster inom föreningen och betalas i förskott via den vanliga hyresavin. Nyteckning kan ske per omgående, då blir du även debiterad förfluten hyrtid nästkommande avi. 

 

BRF Axet hyr även ut parkeringsplatser till externa personer som inte bor föreningen. P-plats för icke boende i föreningen kostar 375 kr + moms/månad (2024). Är du intresserad av att hyra en p-plats, kontakta vår förvaltare enligt ovan.

 

Parkeringsplats med laddstolpe
Hyra av p-plats med laddstolpe kostar 450 kr/månad (2024) för medlemmar och hyresgäster inom föreningen och betalas i förskott via den vanliga hyresavin. För icke boende inom Brf Axet hyrs laddplats ut i mån av plats till priset 480 kr + moms/månad (2024). Det tillkommer kostnad för elanvändningen, den kostnaden är rörlig. Se elbilsparkeringsappen för aktuellt pris. Nyteckning kan ske per omgående, då blir du även debiterad förfluten hyrtid nästkommande avi.

 

MC-förråd/parkering

BRF Axet har begränsat antal MC-förråd till uthyrning, de kostar 475 kr/månaden. Kötid kan förekomma, vänligen hör av dig till vår förvaltare enligt ovan för mer information.

 

Korttidshyra p-plats i BRF Axet

20 kr/dygn gäller endast för boende i BRF Axet och om det är minst tre dagar och max 14 dagar. För att få hyra korttid måste detta anmälas till vår förvaltare, som också anvisar plats. Kostnaden för detta regleras i efterhand via din vanliga hyres- eller avgiftsavi.

 

Villkor för att hyra p-plats i BRF Axet

Parkeringsplatsen oavsett om det är med eller utan laddstolpe, MC-förråd eller - parkering är ett arrendeavtal som ingåtts mellan p-platsinnehavaren och BRF Axet. Om p-platsen inte är betald senast 30 dagar/1 månad efter sista betalningsdag kan den sägas upp och p-platsinnehavaren förlorar rätten till sin p-plats. Det är inte säkert att föreningen åter igen kan tillhandahålla en ny p-plats till dig. Betalningsskyldighet kvarstår dock för obetald hyra och BRF Axet kommer att vidta de åtgärder som behövs för att få in pengarna, inklusive inkasso.

 

En månads uppsägning gäller, överblivna dagar från uppsägning till avisering "brinner inne". Vid avflyttning sägs platsen automatiskt upp.

 

P-platsinnehavaren ansvarar själv för skötsel av p-platsen, t ex snöskottning. BRF Axet tillhandahålla inte snöskyfflar, grus eller liknande, detta får p-platsinnehavarna tillhanda hålla själv.

Viktig information om parkeringen under vintertid

P-platsinnehavaren ansvarar själv för skötsel av p-platsen, t ex snöskottning. BRF Axet tillhandahålla inte snöskyfflar, grus eller liknande, detta får p-platsinnehavarna tillhanda hålla själv.

När det börjar snöa så påbörjas inte snöröjning förrän det slutat att snöa eller att snödjupet uppgår till 8 cm. Vägar prioriteras i förstahand och om snöfallet fortsätter så kan vägarna behöva plogas igen innan parkeringar tas om hand om. Med andra ord plogning sker men det kan dröja på parkeringarna.

 

Var också uppmärksam på eventuella snövallar efter plogning, vid väderomslag kan dessa frysa till is och bli mycket svåra att ta bort.

 

Parkeringsövervakning: Aimo Park Sweden AB

Aimo Park har hand om gästparkeringarna (p-automaten) samt föreningens parkeringsövervakning. Hit vänder man sig om någon felparkerar, står på ens hyrda/arrenderade p-plats eller har klagomål. Vid kontakt med Aimo Park måste du uppge ditt registreringsnummer. En parkeringsbot är på 600 kr.

 

Aimo Park telefonnummer: 0771 -96 90 00