Att bo i bostadsrätt

När man bor i bostadsrätt innebär det att man har ett delat ägande med sina grannar av hela fastigheten och ingår i en gemenskap. Juridiskt sett så äger man en andel i föreningens tillgångar och skulder motsvarande storleken på sin lägenhet, det är detta som är det så kallade andelstalet. I och med att vi alla är ägare, så tar vi alla gemensamt ansvar för föreningens egendom.

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningen (FL). Dessa lagar kompletteras av föreningens stadgar som är en förenings egna "lag". 

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastighet.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar i BRF Axet att använda denna möjlighet. Till föreningsstämman kan du även komma med egna förlag till beslut genom att lämna in motioner.

Information om vem som ansvarar för reparationer och underhåll samt regler vid överlåtelse, andrahandsuthyrning och pantsättning finner du på denna hemsida.

Information om vem du kontaktar i olika frågor kan du läsa under "Kontakt" här på hemsidan.