Parkeringsplats

Alla parkeringsfrågor (bil och MC) till BRF Axet angående hyra/arrende/uppsägningar:
Vänligen kontakta vår förvaltare, Niclas på Bättre BRF genom att ringa under kontorstid:

Telefon:031-386 99 75
 
 
Allmän information om parkeringsplatserna
Föreningen har totalt 219 uthyrningsplatser, varav 28 med laddstolpar för el- och hybridbilar samt 19 besöksplatser.
 
Parkeringsplats
Hyra av p-plats kostar 300 kr/månad (2023) för medlemmar och hyresgäster inom föreningen och betalas i förskott via den vanliga hyresavin. Nyteckning kan ske per omgående, då blir du även debiterad förfluten hyrtid nästkommande avi.
 
Parkeringsplats med laddstolpe - OBS från höst 2023
Hyra av p-plats med laddstolpe kostar 450 kr/månad (2023) för medlemmar och hyresgäster inom föreningen och betalas i förskott via den vanliga hyresavin. Det tillkommer kostnad för elanvändningen, den kostnaden är rörlig. Se elbilsparkerings-appen för aktuellt pris. Nyteckning kan ske per omgående, då blir du även debiterad förfluten hyrtid nästkommande avi.
 
Extern uthyrning av parkeringsplats
BRF Axet hyr även ut parkeringsplatser till andra än de som bor i föreningen. P-plats för icke boende i föreningen kostar 375 kr + moms/månad (2023). Är du intresserad av att hyra en P-plats, kontakta vår förvaltare enligt ovan.
 
Korttidshyra för medlemmar/ hyresgäster i BRF Axet
20 kr/dygn gäller endast om det är minst 3 dagar och upp till 14 dagar. För att få hyra korttid måste detta anmälas till vår förvaltare, som också anvisar plats. Kostnaden för detta regleras i efterhand via din vanliga hyres- eller avgiftsavi.
 
Parkeringsplatsen är ett arrendeavtal som ingåtts mellan p-platsinnehavaren och BRF Axet och om p-platsen ej är betald senast 30 dagar/1 månad efter sista betalningsdag kan den sägas upp och p-platsinnehavaren förlorar rätten till sin p-plats. Det är inte säkert att föreningen åter igen kan tillhandahålla ny P-plats till dig.
 
Betalningsskyldighet kvarstår dock för obetald hyra/avgift och Brf Axet kommer att vidta de åtgärder som behövs med inkasso osv.
 
1 månads uppsägning gäller, överblivna dagar från uppsägning till avisering "brinner inne". Vid avflyttning sägs platsen automatiskt upp.
 
P-platsinnehavaren ansvarar själv för skötsel av platsen, t ex snöskottning.
 
Parkeringen Vintertid
När det börjar snöa så påbörjas inte snöröjning förrän det slutat snöa eller att snödjupet uppgår till 8cm. Vägar prioriteras i förstahand och om snöfallet fortsätter så kan vägarna behöva plogas igen innan man tar tag i parkeringar etc. Plogning sker men det kan göra att det dröjer på parkeringarna. Var uppmärksam på ev. snövallar efter plogning, vid väderomslag kan dessa frysa till is och bli mycket svåra att ta bort.
 
Föreningen tillhandahålla inte snöskyfflar, grus etc så om p-platsinnehavarna skottar sin egen rutor får p-platsinnehavaren hålla med detta själv. 

Aimo Park Sweden AB
Aimo Park har hand om gästparkeringarna (P-automaten) samt föreningens parkeringsövervakning. Hit vänder man sig om någon felparkerar, står på ens hyrda/ arrenderade p-plats. Var beredd att uppge ditt eget reg-nr mm.
 
Aimo Park telefon nr: 0771 -96 90 00
Varje P-bot är på 600 kr
 
 
MC-förråd/parkering
BRf Axet har begränsat antal MC-förråd till uthyrning, de kostar 475 kr/månaden. Kötid kan förekomma, vänligen hör av dig till Niclas enligt ovan för mer information.