Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ansöker man om hos styrelsen. Man kan beviljas för max ett år i taget och i normala fall som längst två perioder (totalt två år i följd). Man ska ha goda skäl för att hyra ut, i princip ska man ha för avsikt att återvända som permanent boende i föreningen. Dock är att ”provbo” som sambo ett godtagbart skäl.

Ifylld ansökan ska vara styrelsen tillhanda minst en månad före den beräknade hyrestidens början. Ansökan samt en mall på andrahandsuthyrningskontrakt hittar du längst ner på denna sida. 

Upprepade korttidsuthyrningar t.ex. Air BnB och liknande godkänns inte.

För din trygghet, se till så att du får ett undertecknat godkännande av styrelsen. Tänk på att du vid andrahandsuthyrning blir hyresvärd till din hyresgäst. Alla förpliktelser mot föreningen ligger kvar på dig som medlem i BRF Axet (att avgiften betalas, god ordning, trivselregler följs, närvarande vid medlemsmöten, städdagar och stämmor).

Glöm inte att meddela styrelsen om du vill ha din avgiftsavi som tidigare i brevlådan i BRF axet eller om du vill ha den skickad till någon annan adress under perioden. Detta är en service som föreningen bjuder på.


Andrahanduthyrningsavgift
Föreningen tar ut en andrahandsuthyrningsavgift av den bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet/år. För 2024 innebär det att avgiften blir 478 kr/månad de månader som lägenheten är uthyrd i andra hand.

Avgiften är reglerad i lag och i stadga. Syftet med avgiften är att kompensera föreningen för de ökade kostnader som kan drabba en bostadsrättsförening där medlemmarna inte längre kan ställa upp och arbeta ideellt (t ex. på städdagar) eftersom de under uthyrningsperioden inte finns tillgängliga i föreningen.