Stadgar

Här nedanför följer BRF Axets stadgar. Det är inte nödvändigt för dig som medlem att kunna hela föreningens stadgar, men det är bra att veta vad man kan hitta för information i stadgarna. Här får du bl a information om:
 
  • Vilka avgifter skall jag betala? (§ 5)
  • Föreningens styrning (§ 7 - 19)
  • Bostadsrättshavarens skyldigheter (§ 26 - 30)
  • Förverkande (§ 35 - 41)
 
Mycket av informationen finns här på hemsidan i enklare form.